Wykonanie dokumentacji fotograficznej zabytkowych obiektów architektonicznych z terenu Gdyni

Numer umowy SK/1871/PZ/23-W/2019
Data podpisania 27.09.2019
Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji fotograficznej zabytkowych obiektów architektonicznych z terenu Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Bartłomiej Ponikiewski
Wartość zamówienia: 7 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 26.10.2020
Data udostępnienia informacji: 26.10.2020