Usługa przewodnicka podczas Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2019

Numer umowy SK/761/PZ/5-W/2019
Data podpisania 01.04.2019
Przedmiot zamówienia: usługa przewodnicka podczas Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2019, w dniu 25 kwietnia 2019 r., 4 przewodników
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: NORDA Tomasz Tarała
Wartość zamówienia: 1200 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 30.10.2020
Data udostępnienia informacji: 30.10.2020