Tłumaczenie symultaniczne obrad siódmej konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni"

Numer umowy SK/1808/PZ/19-W/2019
Data podpisania 14.08.2019
Przedmiot zamówienia: Tłumaczenie symultaniczne obrad siódmej międzynarodowej konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni" w dniach 3-5 października 2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: „Biuro Tłumaczeń Grażyna Jaśkiewicz”, z siedzibą przy ul. Stanisława Lema nr 17 lok.73, 80-126 Gdańsk
Wartość zamówienia: 9 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 04.11.2020
Data udostępnienia informacji: 04.11.2020