Redakcja naukowa artykułów do wydawnictwa pokonferencyjnego

Numer umowy SK/1063/PZ/13-W/2019
Data podpisania 22.05.2019
Przedmiot zamówienia: Redakcja naukowa artykułów do wydawnictwa pokonferencyjnego z konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – badania i popularyzacja”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Maria Jolanta Sołtysik
Wartość zamówienia: 7 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 26.10.2020
Data udostępnienia informacji: 26.10.2020