Przygotowanie oraz realizacja wystawy podczas 7. międzynarodowej konferencji

Numer umowy SK/2106/PZ/25-W/2019
Data podpisania 27.09.2019
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie oraz realizacja wystawy podczas siódmej międzynarodowej konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni" w dniach 3-5 października 2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Studniak Mirosław Gdyńska Pracownia Projektowo-Konserwatorska
Wartość zamówienia: 5 100,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 26.10.2020
Data udostępnienia informacji: 26.10.2020