Organizacja przerw kawowych dla gości Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2019

Numer umowy SK/758/PZ/4-W/2019
Data podpisania 09.04.2019
Przedmiot zamówienia: organizacja przerw kawowych dla gości Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2019, w dniach 24 – 25 kwietnia 2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Patrycja Pawlak-Riahi BIGARRE, z siedzibą przy ul. Polskiej 1, 81-339 Gdynia
Wartość zamówienia: 4428 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 04.11.2020
Data udostępnienia informacji: 04.11.2020