Organizacja kolacji podczas VII konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”

Numer umowy SK/1869/PZ/21-W/2019
Data podpisania 13.09.2019
Przedmiot zamówienia: Organizacja kolacji dla 60 osób podczas VII międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” w dniu 4 października 2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Browar Portowy Sp. z o.o., z siedzibą przy Bulwarze Nadmorskim Feliksa Nowowiejskiego 2 w Gdyni
Wartość zamówienia: 5 100,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 04.11.2020
Data udostępnienia informacji: 04.11.2020