Organizacja i przygotowanie obiadów oraz przerw kawowych podczas VII konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”

Numer umowy SK/1844/PZ/20-W/2019
Data podpisania 20.09.2019
Przedmiot zamówienia: Organizacja i przygotowanie obiadów dla 60 prelegentów i gości oraz organizacji przerw kawowych dla 300 prelegentów i gości VII międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” w dniach 3-4 października 2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Banglob sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Norwida 4c, 81-434 Gdynia
Wartość zamówienia: 22 200,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Ostatnio zmodyfikował: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 04.11.2020
Data udostępnienia informacji: 04.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.11.2020 19:21 Dodanie informacji Anna Częścik