Opracowanie kart ewidencyjnych

Numer umowy SK/1686/PZ/17-W/2019
Data podpisania 08.08.2019
Przedmiot zamówienia: Opracowanie kart ewidencyjnych dla budynku kościoła pw. św. Józefa przy ul. Ramułta 13 oraz zespołu budynków d. rzeźni miejskiej przy ul. Unruga 111
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Jolanta Barton-Piórkowska
Wartość zamówienia: 6 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 04.11.2020
Data udostępnienia informacji: 04.11.2020