Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku wydawnictwa pokonferencyjnego

Numer umowy SK/1687/PZ/18-W/2019
Data podpisania 14.08.2019
Przedmiot zamówienia: Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku wydawnictwa pokonferencyjnego z konferencji „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – badania i popularyzacja”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Elżbieta Wojtaszek-Domarus
Wartość zamówienia: 9 800 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 04.11.2020
Data udostępnienia informacji: 04.11.2020