Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku materiałów promocyjnych do 7. konferencji naukowej

Numer umowy SK/375/PZ/2-W/2019
Data podpisania 26.03.2019
Przedmiot zamówienia: opracowanie graficzne i przygotowanie do druku materiałów promocyjnych do siódmej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku – zachowanie jej autentyzmu i integralności”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Elżbieta Wojtaszek-Domarus
Wartość zamówienia: 4 700,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 30.10.2020
Data udostępnienia informacji: 30.10.2020