Obsługa techniczna tłumaczenia symultanicznego podczas VII międzynarodowej konferencji naukowej

Numer umowy SK/371/PZ/1-W/2019
Data podpisania 14.03.2019
Przedmiot zamówienia: Obsługa techniczna tłumaczenia symultanicznego podczas VII międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” w dniach 3–5 października 2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Agencja ARTRON s.c. z siedzibą w Gdańsku (80-392), ul. Szczecińska 44
Wartość zamówienia: 5 571,90 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 04.11.2020
Data udostępnienia informacji: 04.11.2020