obsługa szatni podczas gali w ramach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2019

Numer umowy SK/812/PZ/7-W/2019
Data podpisania 15.04.2019
Przedmiot zamówienia: obsługa szatni podczas gali, która odbyła się w dniu 24.04.2019 r. w Muzeum Emigracji w Gdyni w ramach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2019
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Monika Rucińska
Wartość zamówienia: 300 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 30.10.2020
Data udostępnienia informacji: 30.10.2020