Konserwacja drzwi zewnętrznych w lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Abrahama 60 w Gdyni

Numer umowy SK/2889/PZ/32-W/2019
Data podpisania 18.12.2019
Przedmiot zamówienia: Konserwacja drzwi zewnętrznych w lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Abrahama 60 w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Studniak Mirosław Gdyńska Pracownia Projektowo-Konserwatorska
Wartość zamówienia: 5 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 26.10.2020
Data udostępnienia informacji: 26.10.2020