Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni w latach 2019/2020 - część 1 północna

Numer umowy SK/3004/PN/566-W/2018
Data podpisania 02.01.2019
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni w latach 2019/2020 część 1 - północna
Zamawiający:
Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO WOELOBRANŻOWE ,,ELIPSA" Jarosław Serafin
Wartość zamówienia: 311 997,00 zł.
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Grześ
Nr telefonu: 58 668-89-42
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Edyta Bortnik-Łosińska
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Uwagi:
Podstawę zawarcia umowy stanowi rozstrzygnięcie postępowania z dnia 10.12.2018r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 09.01.2019
Data udostępnienia informacji: 09.01.2019