Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za mienie wywłaszczone.

Numer umowy SK/1099/PN/175-W/2019
Data podpisania 10.06.2019
Przedmiot zamówienia: Wycena nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV, działka nr 1803, obręb Śródmieście w celu ustalenia odszkodowania za mienie wywłaszczone w trybie art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Zamawiający:
Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: WYCENA NIERUCHOMOŚCI Anetta Rutkiewicz, ul. Okulickiego 7/1, 82-300 Elbląg
Wartość zamówienia: 900,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Edyta Bortnik-Łosińska
Nr telefonu: 58 668-88-73
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Edyta Bortnik
Data wytworzenia informacji: 10.06.2019
Data udostępnienia informacji: 26.06.2019