Tłumaczenie przysięgłe dokumentu z języka niemieckiego na język polski

Numer umowy SK/296/PN/57-W/2019
Data podpisania 19.02.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi tłumaczenia przysięgłego z języka niemieckiego na język polski.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: LIDEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Magiera 16/17, 01-873 Warszawa, Oddział w Gdyni przy ul. Szkolnej 10/14, 81-363 Gdynia
Wartość zamówienia: 295,20 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Grześ
Nr telefonu: 58 620-89-42
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Edyta Bortnik-Łosińska
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 04.03.2019
Data udostępnienia informacji: 04.03.2019