Skanowanie terenu działki w zakresie stwierdzenia mogiły zbiorowej

Numer umowy SK/709/PN/112-W/2019
Data podpisania 05.04.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi skanowania terenu działki nr 398 w zakresie stwierdzenia mogiły zbiorowej.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: TMT Projekt Sp. z o.o., 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11/49
Wartość zamówienia: 11.070,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Edyta Bortnik-Łosińska
Nr telefonu: 58 668-88-73
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Grześ
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Edyta Bortnik
Data wytworzenia informacji: 05.04.2019
Data udostępnienia informacji: 11.04.2019