Rozbudowa systemu informatycznego EWID 2007 o moduł Obsługa Przekształceń Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności

Numer umowy SK/385/PN/64-W/2019
Data podpisania 11.03.2019
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa systemu informatycznego EWID 2007 podegająca na dostawie, uruchomieniu i udzieleniu licencji na użytkowanie oprogramowania modułu Obsługa Przekształceń Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności (OPUW)
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków
Wartość zamówienia: 11.070,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Edyta Bortnik-Łosińska
Nr telefonu: 58 668-88-73
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Edyta Bortnik
Data wytworzenia informacji: 11.03.2019
Data udostępnienia informacji: 27.03.2019