Obsługa techniczna i serwisowa strony internetowej www.investgdynia.pl

Numer umowy SK/352/PN/62-W/2019
Data podpisania 15.03.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac wdrożeniowych, konserwacyjnych oraz naprawczych w serwisie "www.investgdynia.pl" oraz pomoc w administrowaniu ww. systemem.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: WEBPROS Piotr Mariański, Pl. Kaszubski 8 lok. 311, 81-350 Gdynia
Wartość zamówienia: do 11 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Grześ
Nr telefonu: 58 668-89-42
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Edyta Bortnik-Łosińska
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 15.03.2019
Data udostępnienia informacji: 15.03.2019