Inspektor Kontroli Technicznej

Numer umowy SK/1018/PN/166-W/2019
Data podpisania 09.05.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi tzw. Inspektora Kontroli Technicznej wyników prac realizowanych w ramach umów: Etap I – Inwentaryzacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, inwentaryzacja szczegółowej osnowy wysokościowej, aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych, wykonanie projektu modernizacji szczegółowej poziomej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej.
Etap II -  Przeliczenie osnów wysokościowych wraz z dostosowaniem istniejącej numerycznej mapy zasadniczej do układu wysokościowego „PL-EVRF2007-NH”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: GALILEO Łukasz Zaborowski, ul. Tysiąclecia 8, 83-000 Pruszcz Gdański
Wartość zamówienia: 85.977,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Edyta Bortnik-Łosińska
Nr telefonu: 58 668-88-73
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Renata Plichta
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Edyta Bortnik
Data wytworzenia informacji: 09.05.2019
Data udostępnienia informacji: 20.05.2019