Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację lub wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców

Prezydent Miasta Gdynia unieważnia otwarty konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021 z uwagi na fakt, że w konkursie nie została złożona żadna oferta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 24.04.2019
Data udostępnienia informacji: 24.04.2019