Unieważnienie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną części OksywiaPrezydent Miasta Gdynia informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2019 r. z uwagi na fakt, że w konkursie nie została złożona żadna oferta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Mejna
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mejna
Data wytworzenia informacji: 11.04.2019
Data udostępnienia informacji: 11.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.04.2019 11:42 Dodanie informacji Katarzyna Mejna