Rozstrzygnięcie konkursu - wsparcie dzieci z zespołem ADHD

Rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie realizacji zadania z zakresu wsparcia dzieci z zespołem ADHD i ich rodzin, mieszkańców Gdyni
 
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 320/19/VIII/O z 15 stycznia 2019 r. powierzył realizację zadania na lata 2019-2021 w kwocie 27.500 zł rocznie Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzin „Pomost”.     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Joanna Kowalewska
Data wytworzenia informacji: 16.01.2019
Data udostępnienia informacji: 16.01.2019