Rozstrzygnięcie konkursu - poprawa sprawności / wsparcie psychologiczne osób z niepełnosprawnościami

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu poprawy sprawności fizycznej i/lub wsparcia psychologicznego osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni
 
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 354/19/VIII/O z 22 stycznia 2019 r. przyznał dotacje na rok 2019 w łącznej kwocie 250.000 zł następującym organizacjom:   
 
1.  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O. Pomorski, Mocni ciałem i duchem z SM, kwota 81.000 zł
2. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, Rewalidacja kobiet z chorobą nowotworową, kwota 35.000 zł
3. Fundacja „Sport na Zdrowie”, Poprawa sprawności przez metodę Halliwicka, 19.000 zł
4. Stowarzyszenie „Dlaczego NIE”, Ku zdrowiu i samodzielności, 30.000 zł
5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, Coraz sprawniejsi Gdynianie, 17.000 zł
6. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół Effetha, Wsparcie psychologiczne dla osób głuchoniemych i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni, 19.000 zł
7. Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin, Kompleksowa pomoc dla chorych na chorobę Parkinsona - fizjoterapia, konsultacje neurologiczne, 18.000 zł
8. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą O. w Gdańsku, Aktywni kontra mukowiscydoza III, 31.000 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Joanna Kowalewska
Data wytworzenia informacji: 22.01.2019
Data udostępnienia informacji: 22.01.2019