Rozstrzygnięcie konkursu na wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanychPrezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021 nie przyznano dotacji na realizację ww. zadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 02.08.2019
Data udostępnienia informacji: 02.08.2019