Produkcja figur przestrzennych w kształcie ryby

Numer umowy KB/885/UZM /29-W/2019
Data podpisania 06.12.2019
Przedmiot zamówienia: Produkcja figur przestrzennych w kształcie ryby
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Stocznia Żuławy Sp. Z o.o.,  Piaskowiec 15, 82-112 Ostaszewo
Wartość zamówienia: 12 546,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 06.12.2019
Data udostępnienia informacji: 22.07.2020