Elektromobilność- projekt CAR

Numer umowy KB/893/UZM/34-W/2019
Data podpisania 16.12.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie: A. Analizy możliwości podłączenia stacji ładowania do dodatkowych punktów zasilania: 1. Systemy fotowoltaiczne 2. Trolejbusowa sieć trakcyjna 3. Obiekty użytku publicznego (np. budynki, parkometry, oświetlenie miejskie) B. Analizy możliwości wykorzystania trolejbusowej sieci trakcyjnej do zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych (samochodów); C. Analizy możliwości wykonania mobilnych punktów ładowania (punktów nie związanych stale z gruntem) zasilanych z trolejbusowej sieci trakcyjnej; Należy każdorazowo określić parametry techniczne oraz opis zastosowanych urządzeń i oprogramowania
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: dr hab. inż. Mikołaj Piotr Bartłomiejczyk, ul. Batalionów Chłopskich 28/4  81-415 Gdynia
Wartość zamówienia: 17 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 16.12.2019
Data udostępnienia informacji: 22.07.2020