Dostawa dwóch rowerów towarowych long john marki Stork

Numer umowy KB/839/UZM/22-W/2019
Data podpisania 18.11.2019
Przedmiot zamówienia: Dostawa dwóch rowerów towarowych long john marki Stork
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Stork Cargo Bike Sp. z o.o., Kościerzyce 60, 49-314 Kościerzyce
Wartość zamówienia: 25 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 18.11.2019
Data udostępnienia informacji: 22.07.2020