Dodatkowe funkcjonalności na stronie konkursu „Do pracy jadę rowerem”

Numer umowy KB/840/UZM/23W/2019
Data podpisania 04.11.2019
Przedmiot zamówienia: Dodatkowe funkcjonalności na stronie konkursu „Do pracy jadę rowerem”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: WEB24.COM.PL SP Z O.O. , al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Wartość zamówienia: 9 840,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 04.11.2019
Data udostępnienia informacji: 22.07.2020