Wykonanie dzieła w postaci projektu plakatu, ulotki, zaproszenia

Numer umowy SK/2124/PF/3-W/2019
Data podpisania 04.10.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dzieła w postaci projektu plakatu, ulotki, zaproszenia
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: AMARU Marcin Kałkus
Wartość zamówienia: 3000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Zelez-Richert
Nr telefonu: 58 620-00-64
E-mail: z.zelez-richert@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Szadziul
Wprowadził informację: Zofia Zelez-Richert
Data wytworzenia informacji: 04.02.2020
Data udostępnienia informacji: 04.02.2020