Warsztaty z tworzenia w glinie

Numer umowy SK/2880/PF/13-W/2019
Data podpisania 12.12.2019
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów świątecznych dla dzieci i rodziców z tworzenia w glinie
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Grażyna Szymańska-Błaszczyk
Wartość zamówienia: 1060 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Malina Marchel
Nr telefonu: 58 620-00-64
E-mail: m.marchel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Szadziul
Wprowadził informację: Malina Marchel
Data wytworzenia informacji: 11.02.2020
Data udostępnienia informacji: 11.02.2020