Produkcja spotu reklamowego pod roboczym tytułem „Depresja wśród młodzieży”

Numer umowy SK/2585/PF/9-W/2019
Data podpisania 12.11.2019
Przedmiot zamówienia: Produkcja spotu reklamowego pod roboczym tytułem „Depresja wśród młodzieży”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: MGF Małgorzata Kiełt
Wartość zamówienia: 6150 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Zelez-Richert
Nr telefonu: 58 620-00-64
E-mail: z.zelez-richert@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Szadziul
Wprowadził informację: Zofia Zelez-Richert
Data wytworzenia informacji: 04.02.2020
Data udostępnienia informacji: 04.02.2020