Petycja w sprawie polityki zarządzania konfliktem interesów

Data złożenia petycji: 29.07.2019
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Konrad Cezary Łakomy - CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: w interesie publicznym
Skan petycji: Plik pdf  Petycja w sprawie zarządzania konfliktem interesów - rozmiar: 165kb
Termin ostatecznego załatwienia petycji: 24.06.2020
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  Uchwała Nr XX/658/20 - rozmiar: 104kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.07.2020
Data udostępnienia informacji: 10.07.2020