Petycja w sprawie polepszenie jakości usług komunikacji miejskiej w Orłowie

Data złożenia petycji: 03.04.2019
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Stowarzyszenie Nasze Orłowo, Samorządy Uczniowskie IX LO, Technikum Ekonomicznego, ZS Plastycznych
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienia danych
Skan petycji: Plik pdf  Petycja w sprawie autobusów Orłowo - rozmiar: 1089kb
Termin ostatecznego załatwienia petycji: 28.08.2019
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  Uchwała Rady Miasta Gdyni w sprawie rozstrzygnięcia petycji - rozmiar: 176kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 11.06.2019
Data udostępnienia informacji: 11.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2019 10:34 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska