Petycja przeciwko sprzedaży terenów przyległych do zespołu pałacowo-parkowego przy ul.Folwarcznej w Orłowie

Data złożenia petycji: 19.09.2019
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Stowarzyszenie Nasze Orłowo
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienia danych
Skan petycji: Plik pdf  Petycja przeciw sprzedaży nieruchomości przy ul.Folwarcznej w Orłowie - rozmiar: 264kb
Przewidywany termin zakończenia: 05.11.2019
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  Odpowiedź na petycję przeciw sprzedaży nieruchomości przy ul.Folwarcznej w Gdyni - rozmiar: 231kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Grzegorz Murawski
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Murawski
Data wytworzenia informacji: 20.09.2019
Data udostępnienia informacji: 20.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.12.2019 10:54 Korekta Grzegorz Murawski
19.11.2019 11:34 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
01.10.2019 10:53 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski