Petycja dotycząca likwidacji Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni

Data złożenia petycji: 24.12.2019
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni
Skan petycji: Plik pdf  Scan petycji - rozmiar: 1985kb
Termin ostatecznego załatwienia petycji: 15.01.2020
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  Odpowiedź na petycję - rozmiar: 1010kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Emilia Koniuszewska
Ostatnio zmodyfikował: Emilia Koniuszewska
Data wytworzenia informacji: 13.01.2020
Data udostępnienia informacji: 13.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.01.2020 14:13 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska