Petycja do Prezydenta W. Szczurka w sprawie uregulowania sytuacji mieszkańców działek przy al. Zwycięstwa

Data złożenia petycji: 08.10.2019
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Stowarzyszenie Miasto Wspólne, Al. Marszałka Piłsudskiego 30, 81 – 358 Gdynia
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Mieszkańcy działek pomiędzy al. Zwycięstwa, torami kolejowymi, ul. P. Łaźniaka i przedłużeniem ul. Harcerskiej
Skan petycji: Plik pdf  skan petycji - rozmiar: 379kb
Termin ostatecznego załatwienia petycji: 19.11.2019
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  Odpowiedź na petycję - rozmiar: 542kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 08.10.2019
Data udostępnienia informacji: 16.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.11.2019 09:53 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak