Zorganizowanie pobytu dla uczestników ŚDS w Gdyni przy ul. Gen. Maczka 1

Numer umowy MOPS.175.U.2019
Data podpisania 23.09.2019
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie pobytu dla 13 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul.  Gen.Maczka 1 wraz z opiekunami.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Gospodarstwo Agroturystyczne ORLINEK, ul. Nadrzeczna 15, 84-252 Orle.
Wartość zamówienia: 3 240,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Formella
Nr telefonu: 58 622-88-55
E-mail: m.formella@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 23.09.2019
Data udostępnienia informacji: 24.01.2020