Zaopatrzenie w wodę MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.33.U.2020
Data podpisania 28.08.2019
Przedmiot zamówienia: Usługa zaopatrzenia w wodę  i odprowadzanie ścieków obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni zawarta od dnia 15.08.2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia
Wartość zamówienia: na podstawie wystawianych faktur
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Wawrzyniak
Nr telefonu: 586259336
E-mail: m.wawrzyniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 28.08.2019
Data udostępnienia informacji: 16.07.2020