Wykonanie dzieła promującego działalność MOPS dot. kampanii społecznej FASD.

Numer umowy MOPS.177.U.2019
Data podpisania 02.09.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dzieła służącego promocji działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni poprzez wyprodukowanie filmu dokumentalnego i dwóch spotów na rzecz kampanii FASD 2019.
Zamawiający:
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: GABA KUCZ Gabriela Kucz z siedzibą w Gdyni, 81-574 ul. Krośniąt 26E/1.
Wartość zamówienia: 16 500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Cezary Horewicz
Nr telefonu: 586259372
E-mail: c.horewicz@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 02.09.2019
Data udostępnienia informacji: 24.01.2020