Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni.

Numer umowy MOPS.171.U.2019
Data podpisania 27.09.2019
Przedmiot zamówienia: Dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego do Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: HOLMED Sp. z.o. o. 84-232 Rumia, ul. Pomorska 11.
Wartość zamówienia: 19 960,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sławomir Pawłowski
Nr telefonu: 58 624-95-91
E-mail: s.pawlowski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 27.09.2019
Data udostępnienia informacji: 24.01.2020