Dostawa ekspresu ciśnieniowego dla MOPS w Gdyni.

Numer umowy MOPS.176.U.2019
Data podpisania 30.09.2019
Przedmiot zamówienia: Dostarczenie ekspresu ciśnieniowego JURA WE 8 z montazem i udzieleniem 24 miesięcznej gwarancji dla MOPS Gdynia.
Zamawiający:
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: ITTC Piotr Ostrowski z siedzibą 80-172 Gdańsk ul. Alfreda Nobla 26
Wartość zamówienia: 7 490,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 30.09.2019
Data udostępnienia informacji: 24.01.2020