Dostarczenie oraz montaż mebli dla Klubu 123 przy ul. Warszawskiej

Numer umowy MOPS.221.D.2019
Data podpisania 18.11.2019
Przedmiot zamówienia: Dostarczenie oraz montaż mebli dla Klubu 123 w Gdyni przy ul. Warszawskiej 42.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: AS Projekt Sławomir Wojciechowski ul. Kraszewskiego 37/8, 81-518 Sopot
Wartość zamówienia: 13 500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Piotr Harhaj
Nr telefonu: 58 628-27-10
E-mail: p.harhaj@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 18.11.2019
Data udostępnienia informacji: 12.02.2020