Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art.138o uPzp w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych - Ałmaty, Kazachstan

Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art.138o uPzp w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych - Ałmaty, Kazachstan_DO.2800.22.2019


Informacja z otwarcia ofert_23.09.2019r._pdf

Zawiadomienie o wyborze_04.10.2019r._pdf

Informacja o zawarciu umowy_14.10.2019r._pdf

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano jako nieobowiązkowe w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2019r. pod numerem 596969-N-2019_pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Magdalena Kowalik
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Grasza
Data wytworzenia informacji: 13.09.2019
Data udostępnienia informacji: 13.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.10.2019 11:33 Aktualizacja treści Dorota Grasza
04.10.2019 09:06 Aktualizacja treści Dorota Grasza
23.09.2019 13:17 Zmiana załącznika Dorota Grasza
13.09.2019 14:53 Aktualizacja treści Magdalena Kowalik
13.09.2019 11:02 Aktualizacja treści Magdalena Kowalik
13.09.2019 11:01 Dodanie informacji Magdalena Kowalik