Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221.000 euro na usługę rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach międzynarodowych

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221.000 euro na usługę rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach międzynarodowych.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/ppnt

Informacja z otwarcia ofert_04.12.2019 r. pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_10.12.2019 r. pdfZamówienie współfinansowane będzie z projektu: „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, umowa nr: RPPM.02.03.00-22-0001/16-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer projektu WDA-RPPM02.03.00-22-001/16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Magdalena Wanta
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Wanta
Data wytworzenia informacji: 30.10.2019
Data udostępnienia informacji: 30.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.12.2019 11:03 Aktualizacja treści Magdalena Wanta
04.12.2019 15:34 Aktualizacja treści Magdalena Wanta
30.10.2019 10:56 Aktualizacja treści Magdalena Wanta