Przetarg nieograniczony o wartości pow. 221.000 euro na usługę zapr. i wyk. platformy informatycznej

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221.000 euro na usługę zaprojektowania i wykonania platformy informatycznej umożliwiającej współpracę i zarządzanie zasobami.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/ppnt

Przedmiot zamówienia finansowany będzie w ramach projektu „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy”, umowa nr: RPPM.02.04.02-22-0001/17 z dnia 17 listopada 2017 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa, Działanie 2.4. Otoczenie biznesu, Poddziałanie 2.4.2. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecne zamówienie stanowi jedną z części zamówienia podstawowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Dorota Grasza
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Grasza
Data wytworzenia informacji: 13.11.2019
Data udostępnienia informacji: 13.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.11.2019 12:11 Dodanie informacji Dorota Grasza