Kontrole jednostek zewnętrznych w 2019 r.:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia dot. projektu: Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej GUMed. 16.10.2019 - 16.10.2019 metryczka
Kontrolujący: Agencja Rozwoju Pomorza S.A
2 Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia Kontrola gospodarki ściekowej 26.08.2019 - 26.08.2019 metryczka
Kontrolujący: PEWiK Gdynia - Protokół dostępny w siedzibie PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
3 Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia Przeprowadzenie czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej 20.05.2019 - 23.05.2019 metryczka
Kontrolujący: Państwowa Straż Pożarna - Protokół dostępny w siedzibie PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
4 Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia dot. projektu: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny-rozbudowa-et.3 (POIG.05.03.00-00-001/09-00) 10.06.2019 - 14.06.2019 metryczka
Kontrolujący:Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp.z o.o. - Protokół dostępny w siedzibie PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
5 Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia dot. projektu: Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnych przedsiębiorców z Pomorza poprzez udział w targach branżowych - Let's EXPO 2! 14.03.2019 - 14.03.2019 metryczka
Kontrolujący: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
6 Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia Bio Laboratorium PPNT 12.02.2019 - 12.02.2019 Plik pdf   - rozmiar: 230kb   metryczka
Kontrolujący: PPIS w Gdyni. Protokół dostępny w siedzibie PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Hanna _Hojnacka
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Hojnacka
Data udostępnienia informacji: 26.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.01.2020 12:44 Aktualizacja treści Hanna Hojnacka
10.01.2020 12:34 Aktualizacja treści Hanna Hojnacka
10.01.2020 12:30 Aktualizacja treści Hanna Hojnacka
10.01.2020 11:51 Aktualizacja treści Hanna Hojnacka
10.01.2020 11:41 Aktualizacja treści Hanna Hojnacka
15.03.2019 14:57 Aktualizacja treści Hanna Hojnacka
14.03.2019 14:32 Aktualizacja treści Hanna Hojnacka