Badanie opinii mieszkańców miasta

Numer umowy SK/2375/MT/15-W/2019
Data podpisania 09.10.2019
Przedmiot zamówienia: Badanie opinii na temat jakości życia wśród mieszkańców Gdyni w wieku 15 lat i więcej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Danae Sp.z.o.o. ul. Szarotki 10 lok.16, 02-609  Warszawa
Wartość zamówienia: 49 815,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Skibińska-Buryn
Nr telefonu: 58 668-21-20
E-mail: j.buryn@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Leibner-Mikolcz
E-mail: a.leibner@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Joanna Buryn
Data wytworzenia informacji: 19.04.2022
Data udostępnienia informacji: 19.04.2022