Pomiar i ekspertyza z pomiarów hałasu impulsowego

Numer umowy KB/869/RO/99-W/2019
Data podpisania 19.11.2019
Przedmiot zamówienia: Pomiar i ekspertyza z pomiarów hałasu impulsowego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Eco-Noise Paweł Niżniowski
ul. Wrocławska 33B/1
55-095 Długołęka
Wartość zamówienia: 5 289 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lipińska
Nr telefonu: 58 668-84-73
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 31.12.2019
Data udostępnienia informacji: 31.12.2019